Γνώρισε καλύτερα τους επικεφαλής των 5 κοινοβουλευτικών Επιτροπών, διαβάζοντας το σύντομο βιογραφικό τους
Μαρία Κολά
Επιτροπή Περιβάλλοντος
Ρένα Φιλίππου
Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Πάνος Χριστοφόρου
Επιτροπή Εσωτερικών
Ιωάννης Τσουρής
Επιτροπή Εργασίας
Γιάννης Τριμιθιώτης
Επιτροπή Παιδείας