Συντονιστές

Ιωάννα Δημοσθένους
Πρόεδρος Cyprus Youth DiplomaCY

Χριστιάνα Ξενοφώντος

 Λειτουργός Προγραμμάτων

Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου

Νικόλας Χριστοφή

Εκτελεστικός Γραμματέας

Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου

"Πιστεύοντας κανείς στους νέους κατορθώνει να κοιτά πέρα απ’εκεί που τα μάτια βλέπουν.
Και στόχος μας είναι να βλέπουμε πάντα μπροστά, πέρα απ’τα προφανή. Με τους νέους, για τους νέους."